Studieplanning

Studieplanning “Vroeg begonnen is half gewonnen”

HET BELANG VAN EEN GOEDE STUDIEPLANNING?

Naast een aangepaste studiemethode is de vaardigheid om een goede en realistische planning op te stellen een belangrijke vaardigheid om leerstof te verwerken. Het vormt een belangrijke voorwaarde om binnen alle studietaken het bos door de bomen te blijven zien. Waar je via een planning gegarandeerd de vooropgestelde deadlines haalt, vergroot het anderzijds ook jouw slaagkansen.

planning

DE MEEST VOORKOMENDE VALKUILEN?

Niettemin een goede planning een waardevolle tool is binnen het leerproces, dien je waakzaam te zijn voor mogelijke valkuilen. Ten eerste is het van essentieel belang dat je planning realistisch is. Plan dus ook ontspanning, reservetijd, … in. Daarnaast dien je er ook over te waken dat je vooropgestelde planning werkelijk uitvoert. Slaag je er alsnog niet in om de vooropgestelde deadlines te behalen, dan kan je beroep doen op de reservetijd die je in planning opnam. Dit brengt ons bij een laatste mogelijke valkuil: spring flexibel om met jouw planning. De vooropgestelde tijdsindeling hoeft in se geen vaststaand gegeven te zijn. Flexibiliteit is de sleutel tot succes!

HOE HELPT INTEGRIP JE MET JOUW STUDIEPLANNING?

Aangezien planningsvaardigheden ook buiten het schoolse leven belangrijk zijn, trachten wij binnen Integrip geleidelijk aan de zelfredzaamheid met betrekking tot planning te vergroten. Via concrete tips en tricks leren we jouw stap voor stap om op een zelfstandige manier een realistische en haalbare studieplanning op te stellen. Niet alleen het opstellen van maar ook het leren opvolgen en realiseren/uitvoeren van de studieplanning maakt deel uit van onze dienstverlening. Ben je iemand die reeds gebruik maakt van een studieplanning maar het moeilijk heeft om deze op te opvolgen, dan kunnen wij u zeker ondersteuning in het leren opvolgen van deze planning.

Samen kijken hoe wij u kunnen helpen? Contacteer ons vrijblijvend voor een gesprek.