Over ons

Integrip is uitgebouwd rond een team van professioneel geschoolde mensen, gespecialiseerd binnen verschillende domeinen. De gemeenschappelijke doelstelling van het team bestaat eruit jongeren te begeleiden in hun studieloopbaan vanuit een breed menselijke perspectief. Een aanpak die meer omvat dan louter kennisoverdracht.

Wie is wie?


Yordy Eelen

Opleiding

In 2003 promoveerde Yordy aan de KULeuven tot licentiaat in de wiskundige natuurkunde en sterrenkunde met een verhandeling over ‘de constructie van evolutiemodellen voor terrestrische planeten‘.  Vanuit de onderwijspraktijk rondde Yordy in 2006 bovendien met succes de specifieke lerarenopleiding af aan de UGent.

Ervaring

Na het succesvol afronden van zijn studies werd Yordy medewerker aan de KULeuven afdeling Kortrijk (KULAK). Naast het begeleiden van o.a. studenten Burgelijk ingenieur, geneeskunde en wiskunde werkte Yordy actief mee aan diverse ondewijs innoverende initiatieven en de omvorming van universitaire opleidingen naar de huidige BAMA-structuur. Vanuit deze ervaring stapte Yordy in 2005 in het onderwijs waar het begeleiden van middelbare studenten voor de vakken wiskunde, fysica, chemie en natuurwetenschappen de hoofdtaak werd. Het ervaren van de moeilijkheden die jongeren doormaken tijdens hun studieloopbaan werd een deel van de inspiratie waaruit integrip tot leven kwam.

Integrip

Binnen integrip begeleidt Yordy studenten uit het middelbaar en hoger onderwijs voor de vakken wiskunde en fysica. Daarnaast kunnen studenten bij Yordy terecht voor de voorbereiding op het ingangsexamen geneeskunde.

Contact


Sarah Detremmerie

Opleiding

In 2014 behaalde Sarah het diploma Master in de psychologie aan de KU Leuven met een masterproef ‘Arousal en valse herinneringen: doet slaperigheid ons ja-knikken?’. Vanuit de interesse om haar psychologische inzichten aan te vullen met pedagogische kennis, behaalde zij met succes het diploma Specifieke lerarenopleiding gedragswetenschappen aan de KU Leuven. Tot op heden volgt zij verschillende bijscholingen en opleidingen (o.a. leren omgaan met piekeren, opleiding stresscoach, …) om haar psychologische en pedagogische kennis met de nieuwste inzichten uit te breiden.

Ervaring

Sarah bouwde ervaring op in de psychologische en pedagogische begeleiding van scholieren en studenten door in een bijleskantoor en in het secundair onderwijs actief te zijn. Zij stond enerzijds in voor faalangsttraining, assertiviteitstraining, stressmanagementtraining, sociale vaardigheidstraining,… . Anderzijds begeleidde zij scholieren en studenten op vlak van studiemethode en studieplanning.

Sarah is een door de Psychologencommissie erkende psychologe en is eveneens lid van de Belgische Federatie van Psychologen.

Integrip

Binnen integrip legt Sarah zich toe op de pedagogische (studiemethode en planning) en psychosociale (faalangst, motivatie en assertiviteitstraining) aspecten van de studiebegeleiding.


Evelyne Debacker:

Opleiding

Evelyne studeerde in 2003 af aan de KULeuven als licentiaat toegepaste wiskunde. Vanuit een duidelijke interesse voor onderwijs behaalde Evelyne aansluitend een pedagogisch diploma aan de UGent.

Ervaring

Tijdens haar studies was Evelyne reeds meerdere jaren actief bij diverse bijles kantoren. Na de studies stapte Evelyne onmiddellijk in het onderwijs. In zowel ASO als TSO gaf Evelyne vele jaren enthousiast wiskunde en economie aan heel wat dankbare studenten. Vanuit beide ervaringen had Evelyne zowel tonnen ervaring in huis als een duidelijk beeld over wat integrip moet kunnen bieden aan studenten.

Integrip

Binnen integrip begeleidt Evelyne studenten middelbaar en hoger onderwijs voor het vak wiskunde. Meer specifiek legt Evelyne – in de lijn van haar opleiding – zich toe op de ondersteuning van studenten hoger onderwijs voor het vak statistiek.

Contact


Pieter Naert:

Opleiding

Pieter haalde het diploma van klinisch psycholoog aan de Universiteit Gent in 2004. Na enkele jaren ervaring behaalde hij –eveneens aan de Universiteit Gent- het diploma van gedragstherapeut (2010-2013). Daarnaast volgde Pieter verschillende bijscholingen en opleidingen (o.a. Zorg voor zorgenden (2013) & Acceptance and commitment therapy (2014)) en nam deel aan diverse (inter)nationale congressen als deelnemer en/of spreker.

Ervaring

Pieter werkt reeds negen jaar als klinisch psycholoog in het Psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart in Ieper, waar hij sinds 2009 ook wetenschappelijk coördinator is. Sinds 2007 werkt hij in zijn thuispraktijk. Daarnaast is Pieter gastdocent aan de Ugent en spreekt hij voor verschillende publieken over verschillende onderwerpen die zijn interesse genieten (psychose, bipolaire stoornissen, autisme, zorg voor zorgenden, film & psychopatholgie, inleiding in de gedragstherapie en andere).

Contact


Externe Links:

Causa psychologenpraktijk: www.causa.be

Klinisch psycholoog en psychotherapeut: www.samuelmarkey.be

Online testen motivatie en studiemethode: www.onderwijskiezer.be