Motivatie: de onderliggende drijfveren

WAARUIT HALEN WIJ ONZE MOTIVATIE?

Onze studiemotivatie bestaat uit meerdere drijfveren en factoren waardoor het soms moeilijk is om een eenduidig antwoord te geven op te de vraag of je voor je studie gemotiveerd bent of niet. We maken een onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Wanneer de studiemotivatie uit jezelf voortkomt, spreekt men over intrinsieke motivatie. Kan je je evenwel enkel motiveren om je achter je bureau te scharen door de beloning die daarop volgt of om de straf te vermijden (vb slechte punten)? Dan is er in dit geval spraken van extrinsieke motivatie. Het spreekt voor zich dat (intrinsieke) motivatie in het hele studieproces van belang is, daar het rechtstreeks een positieve invloed heeft op je studieresultaten. Tijd en energie die je immers in jouw studie investeert zie je niet als een opgave maar doe je net met heel wat enthousiasme.

Screen Shot 2016-03-21 at 20.44.46

WAAR LOOPT HET VAAK FOUT?

Vaak heeft men wel het gevoel gemotiveerd te zijn, maar lukt het alsnog niet om werkelijk aan de slag te gaan. Volgende oorzaken kunnen hierbij aan de grondslag liggen

  • Je bent van mening dat je geen realistische doelen stelt
  • Je denkt dat het je nooit zal lukken
  • Je hebt het gevoel dat je opleiding niet bij jouw interesses en talenten aansluit
  • Je ziet het nut niet in van de leerstof
  • Je kan maar bij weinig mensen terecht om te overleggen over wat jou drijft

GEEN MOTIVATIE, ONGEÏNTERESSEERD? WAT KAN INTEGRIP VOOR JOU BETEKENEN?

Tijdens de begeleiding gaan wij in eerste instantie na welke factoren motiverend en juist demotiverend werken. Alsook staat er wat psycho-educatie en inzicht in enkele motivatietheorieën op de agenda. Van daaruit reiken wij aangepaste tips en oefeningen aan teneinde stap voor stap de juiste motivatie (terug) te vinden. Het stellen van realistische doelen en het opvolgen van en reflecteren op deze acties staat daarbij steeds centraal. Op die manier proberen we maximaal in te zetten op de intrinsieke motivatie en de bijhorende positieve uitkomsten.