Faalangst en perfectionisme

WAT IS FAALANGST?

Over het algemeen kan faalangst omschreven worden als de angst om te mislukken of falen. Iedereen heeft zich ooit wel eens angstig of gespannen gevoeld wanneer hij/zij een goede prestatie wilde neerzetten op een toets, examen, sollicitatiegesprek, voordracht, … Wanneer deze angst of spanning systematisch aanwezig is en het de prestatie en/of de kwaliteit van het leven aantast is het van essentieel belang dat er extra aandacht en begeleiding wordt aan besteed. De angst en de daarmee gepaard gaande stress om te falen leiden uiteindelijk tot mindere resultaten wat op zijn beurt de angst of stress gaat versterken. Om een vicieuze cirkel te voorkomen of te doorprikken is het bijgevolg belangrijk dat er tijdig wordt ingegrepen!

Faalangst

HOE FAALANGST HERKENNEN?

Faalangst kan zich op twee manieren uiten:

  • Actieve faalangst: Je gaat jouw angst en bijhorende stressklachten te lijf door je te pletter te werken. Daardoor neem je een perfectionistische houding aan en laat je niets aan het toeval over. Je werkt van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat en kan pas ontspannen wanneer je alles tot in het detail hebt geleerd. Je behaalt goede resultaten maar je legt de lat steeds heel hoog voor jezelf.
  • Passieve faalangst: Je probeert met de angst en spanning om te gaan door de stressbron te vermijden. Je doet er alles aan om niet met je (studie)werk geconfronteerd te worden. Vaak komt het voor jouw omgeving over dat je maar weinig bent gemotiveerd, maar niets is minder waar. Omdat de gedachte aan falen jou uitermate angstig maakt,  probeer je je zoveel als mogelijk af te leiden met andere activiteiten.

HOE HELPT INTEGRIP MET HET OMGAAN MET FAALANGST?

De faalangsttraining wordt voorafgaan door een grondig intakegesprek en eventuele diagnostische testen.  Na dergelijke screening wordt er een individueel begeleidingstraject opgesteld. Tijdens de faalangsttraining wordt er voornamelijk ingezet op het correct leren omgaan en anticiperen op de faalangst. Dit gebeurt aan de hand van verschillende oefeningen en technieken die ook buiten de training hanteerbaar zijn. Voorbeelden van oefeningen kunnen zijn: inzicht krijgen in de eigen denkpatronen, verkeerde denkpatronen ombuigen tot helpende gedachten,  kennismaken met en het zich eigen maken van relaxatie- en ademhalingsoefeningen, …

Samen kijken hoe wij u kunnen helpen? Contacteer ons vrijblijvend voor een gesprek.