Faalangst: enkele concrete tips

Faalangst

Faalangst kan algemeen omschreven worden als de angst om tekort te schieten ten aanzien van anderen of jezelf. Iedereen heeft zich echter ooit wel eens angstig gevoeld om te slagen voor bijvoorbeeld een toets, een examen, een sollicitatiegesprek,… . Als we een belangrijke prestatie willen leveren, is falen namelijk net wat we willen vermijden. Onvermijdelijk brengt dit enige spanning of angst met zich mee. Op zich is deze spanning niet noodzakelijk negatief. Het oorspronkelijke doel van angst of stress is immers zeer positief en een nuttig beschermingsmechanisme.

angst cartoon

Pas wanneer deze angst of spanning systematisch aanwezig is en de prestaties en/of kwaliteit van het leven aantast, spreken we van faalangst. Voor je faalangst kunt aanpakken, is het echter belangrijk in kaart te brengen welk(e) doel(en) je zo graag wilt bereiken. Of wil je net iets vermijden? Sta hierbij stil bij welke aspecten van jouw leven door de faalangst worden beïnvloed? De antwoorden op deze vragen dienen om jou in de richting van de oorzaak van het probleem te zetten. Dan pas zijn doelgerichte en structurele oplossingen mogelijk.

Herken jij jezelf in de bovenstaande omschrijving van faalangst, dan heb je hier alvast enkele concrete tips op een rijtje om er mee om te gaan:

  • Stel jezelf de vraag waaruit de angst voortkomt. Ben je bang om anderen te ontgoochelen? Of leg je de lat zo hoog voor jezelf dat je niet weet of je er wel over kunt springen?
  • Op welke vlakken heeft de faalangst invloed? Is dit beperkt tot school, de sportclub,… of ben jij voortdurend verkrampt door angst?
  • Doe aan timemanagement: maak een goede en realistische balans tussen ontspanning en (school-)werk. Focus hierbij op het geleverde werk en niet op het resultaat dat eruit voortvloeit. Wie doet wat hij kan, is een eerlijk man…
  • Breng jouw gedachtenpatronen in kaart. Probeer vooral te herkennen wanneer de angst toeslaat maar… ga de angst niet uit de weg. De situatie proberen vermijden draagt enkel bij tot de negatieve spiraal. Probeer daarentegen een aantal concrete acties te ondernemen om ermee om te gaan:

       Houd een realiseerbaar doel voor ogen. Een cijfer halen is geen concreet doel, de vragen zo                  goed mogelijk oplossen wel. 

       Stel uzelf de vraag wat het ergste is dat er kan gebeuren als jouw verwachtingen niet worden                ingelost. Vaal zal blijken dat er geen rampen kunnen gebeuren.

       Hanteer eventueel ademhalings- en relaxatieoefeningen om jezelf wat tot rust te brengen en niet          in ‘paniek’ te slaan.

Wenst u meer info of begeleiding? Neem vrijblijvend contact met ons op.