Begeleid studeren

Wat is begeleid studeren?

Een optimale verwerking van leerstof komt tot stand bij een goed evenwicht tussen het actieve studieproces en de sturende aanwezigheid van een deskundig begeleider.

begeleid studeren

Voor wie?

De begeleide studie staat open voor wie een vast tijdstip wenst in te plannen om te studeren in een rustige studiegerichte omgeving in aanwezigheid van een vakspecialist.

In het bijzonder biedt de begeleide studie een uitstekende omgeving om de studiemethode te versterken.

Betekenis van het actieve studieproces?

Het verwerven van kennis is een proces dat a priori een individuele weg volgt. Het ‘actief studeren’ speelt hierop in door studenten zelf tot inzichten te laten komen en het tempo te laten bepalen. Bovendien leidt het actief studeren tot concrete resultaten, wat stimulerend werkt.

Rol van de deskundig begeleider?

Het verwerven van resultaten houdt natuurlijk in dat het studieproces niet onderbroken wordt, omwille van inhoudelijke of vormelijke oorzaken. De begeleide studie biedt een oplossing door een rustig kader te bieden met duidelijke afspraken en een afgemeten studietijd. Intussen kunnen er vragen gesteld worden aan een vakspecialist daar waar het studieproces dreigt te stokken. Zo wordt de ‘studieimpasse’ vermeden wat bij uitstek demotiverend werkt.

Tijdens de begeleide studie heeft de begeleider bijzondere aandacht voor de studiemethode. Om het studieproces te versterken wordt er gewerkt aan de hand van een studieschema, gecombineerd met concrete studietips. De resultaten van het studieproces onder de vorm van samenvattingen en opgeloste oefeningen worden nagekeken en waar nodig wordt bijgestuurd.

Het studieproces eindigt met een (zelf)evaluatie. Heeft de student meer greep op de leerstof en op de manier waarop leerstof dient verwerkt te worden? Waar nodig stuurt de begeleider bij onder de vorm van extra oefeningen of een korte evaluatie. Uiteindelijk wordt de student begeleid naar betere resultaten en ondersteund in het zelfbeeld en de motivatie.

 

“Give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a  lifetime…”