Assertiviteitstraining

WAT IS ASSERTIVITEITSTRAINING?

Tijdens een assertiviteitstraining wordt een gezond assertieve houding geoefend en aangeleerd. Wanneer iemand assertief is, gaat het erom dat hij/zij voor zichzelf en zijn/haar belangen opkomt, zonder de andere daarbij te kwetsen. Je beschikt over voldoende zelfvertrouwen om niet over je heen te laten lopen, zonder daarbij arrogant of agressief over te komen. Het is een kunst en een balansoefening om in sociale relaties zowel stevig in je schoenen te staan en tegelijkertijd als een echte teamplayer gezien te worden.

assertiviteitstraining

WAAROM ASSERTIEF ZIJN NIET ALTIJD EENVOUDIG IS?

Soms is het gemakkelijker om ja te knikken om op deze manier een potentieel conflict uit de weg te gaan. Herkenbaar? Dan ben je in dergelijke situaties subassertief en ga je jouw eigen wensen en belangen opzij schuiven ten voordele van de belangen van een ander. Er zijn verschillende redenen mogelijk waarom dit gebeurt: je wilt als lief en vriendelijk gepercipieerd worden of je vindt het belangrijker om het de anderen naar hun zin te maken. Of misschien is het om een potentieel conflict te vermijden, …. Desalniettemin is het op lange termijn voordelig om voor jouw eigen belangen op te komen en assertief op te treden.

UIT WAT BESTAAT EEN ASSERTIVITEITSTRAINING BIJ INTEGRIP?

De assertiviteitstraining kan zowel individueel als in groep worden georganiseerd en neemt jouw persoonlijke ervaringen steeds als vertrekpunt. Na een intakegesprek waar jouw persoonlijke situatie verder onder de loep wordt genomen, starten we met die thema’s waarrond jij nog het meest kan werken. Op die manier trachten we steeds in te spelen op de individuele noden van elke cliënt. Volgende thema’s zouden aan bod kunnen komen:

  • Sterkte / zwakte analyse
  • Assertieve gedrag: verbale en non-verbale communicatie
  • Neen leren zeggen
  • Een assertieve lichaamshouding
  • Omgaan met feedback
  • Omgaan met een (potentieel) conflict

Samen kijken hoe wij u kunnen helpen? Contacteer ons vrijblijvend voor een gesprek.